Pomoce naukowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych, przygotowujące do matury

Podręcznik  “Książki do języka polskiego “Oblicza epok 3.2” znajdziesz w księgarni” dla uczniów liceów oraz techników, z chronologicznie ułożonym materiałem, pozwala w efektywny sposób przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego, powtarzając wiedzę z zakresu literatury wojennej i nie tylko. Część druga podręcznika dla klas trzecich obejmuje  szeroki zakres wiedzy teoretycznej, dający również możliwość wykazania się poszczególnymi umiejętnościami analizy i interpretacji w praktyce. Nowoczesny podręcznik opatrzony został licznymi wskazówkami i komentarzami dotyczącymi odczytywania tekstu oraz wyjaśnieniami poszczególnych haseł, charakterystycznymi dla danej epoki w literaturze oraz sztuce. Specjalnie zaprojektowana struktura wydania, koncentrująca się na umiejętnościach praktycznych, uwrażliwia młodzież na poszczególne wartości zawarte we fragmentach oraz pomaga rozwijać umiejętności retoryczne, takie jak wyrażanie własnej opinii oraz jej argumentowanie. Teksty zawarte na kartach podręcznika skłaniają do refleksji oraz prowadzą do interesujących dyskusji, na ważne tematy. 

Niezawodny podręcznik pogłębiający naszą wiedzę 

Poszczególne części podręcznika przygotowującego do matury na poziomie rozszerzonym pozwalają na zebranie całej potrzebnej wiedzy i odpowiednie jej usystematyzowanie. Zawarte w książce miniprzewodniki, zwracają uwagę ucznia na najistotniejsze informacje, efektywnie wspomagając proces zapamiętywania. Teksty zestawiono również z różnorodnymi działami literatury współczesnej, dzięki czemu łatwiej zrozumieć kontekst i poszczególne motywy/symbole zawarte we fragmentach. Wydanie pozwala również ćwiczyć umiejętności związane z tworzeniem własnych wypowiedzi pisemnych takich jak esej czy rozprawka. Zawarte przez autorów podręcznika liczne elementy graficzne w postaci tabel, wykresów czy schematów pozwalają na sprawne porównywanie zebranych wcześniej informacji, z tymi zupełnie nowymi. Wydanie uzupełniono także obszernymi ramkami “wiedzieć więcej”, zawierającymi rozmaite ciekawostki oraz przypisami o twórcach, wraz z notkami biograficznymi. 

About the Author

You may also like these